Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Er annonsen bindende?

En annonse er ikke rettslig forpliktende for virksomheten. Det betyr at man er ikke forpliktet til å ansette noen selv om man har lagt ut en stillingsannonse. 
Stillingsbeskrivelsen og eventuelle vilkår som er beskrevet i annonsen er heller ikke bindende. Det står partene fritt å bli enige om stillingens innhold. 

Virksomheten er heller ikke bundet av søknadsfristene som er oppgitt, og kan dermed ansatte en person før søknadsfristen er ute, eller vurdere søknader som kommer inn etter at søknadsfristen er utløpt.