Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Diskriminering på grunn av alder

Direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder er forbudt. Forbudet gjelder alle sider av ansettelsesforholdet, også i forbindelse med rekruttering.
 
På nærmere bestemte vilkår kan det likevel være lovlig å forskjellsbehandle arbeidstaker på grunn av alder.