Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Hente inn opplysninger ved ansettelse

For å hindre at arbeidssøkere blir stengt ute fra arbeidslivet, for eksempel på grunn av politisk syn, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering, er det lovfestede forbud mot å innhente nærmere bestemte opplysninger ved ansettelse. 

Forbudet omfatter både å be om slike opplysninger direkte og å innhente informasjonen på annen måte. 

Det er et absolutt forbud mot å innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging i en ansettelsesprosess. 

Andre opplysninger som for eksempel etnisitet, politisk syn eller funksjonsnedsettelse er tillatt hvis opplysningene har avgjørende betydning for å utøve arbeidet eller yrket. 

Opplysninger om søkers samlivsform, religion eller livssyn er tillatt hvis

  • virksomhetens formål er å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn og
  • arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre dette formålet

Informasjon
Blir det krevd slike opplysninger, skal det stå i stillingsannonsen. 

 

Verdt å vite

Velger arbeidstaker å opplyse om forhold som er omfattet av forbudet uoppfordret, har virksomheten uansett ikke mulighet for å vektlegge opplysningene ved valg av hvem som får tilbud om jobb.