Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker

En arbeidssøker som tror at vedkommende er forbigått i ansettelsesprosessen på en diskriminerende måte, kan ha behov for å undersøke om mistanken er berettighet.

Søker som mener seg ulovlig forbigått kan derfor be om opplysninger om den som fikk jobben. Arbeidsgivers opplysningsplikt knytter seg til søkers utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

En begrunnelse for hvorfor en søker ble foretrukket foran en annen vil ikke være omfattet av opplysningsplikten. Heller ikke arbeidsgivers vurderinger, for eksempel av personlig egnethet, kan kreves fremlagt. 

Opplysningene skal legges fram skriftlig.