Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Funksjonsevne

Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.
 
Med nedsatt funksjonsevne menes tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Eksempler er nedsatt syn, hørsel eller bevegelsesfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, eller hjerte- og lungesykdommer.

Diskrimineringsforbudet gjelder alle sider av arbeidsforholdet, også ansettelse.

Å innhente opplysninger om funksjonsnedsettelse kan være tillatt hvis opplysningene er avgjørende for utøvelsen av arbeidet eller yrket. 

 
En arbeidssøker som mener seg forbigått på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om utdanning, praksis eller andre klare konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet hos den som ble ansatt. Søkeren kan imidlertid ikke kreve at arbeidsgiver begrunner valget eller sin personlige vurdering av den ansattes kvalifikasjoner og opplysninger.