Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Innholdet i annonsen

Utlysningsteksten er viktig fordi den skal fange interessen hos aktuelle søkere og gir et første inntrykk av arbeidet som ønskes utført.
 
Nedenfor følger derfor noen tips om hvilke opplysninger en stillingsannonse bør inneholde.
  • En kort beskrivelse av virksomheten.
  • En kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres.
  • Kvalifikasjoner som ønskes.
  • Hvilke arbeidsbetingelser som tilbys.
  • Hvordan søknaden ønskes utformet. 
  • Hvem søknaden skal rettes til.
  • Hvem søker kan henvende seg til for å få svar på eventuelle spørsmål.
  • Søknadsfrist