Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Seksuell orientering

Arbeidsgiver kan ikke be søker opplyse om egen seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller innhente slike opplysninger på annen måte i ansettelsesprosessen.
 
Forbudet vil ikke gjelde der opplysningene blir innhentet på grunn av stillingens karakter, eller der det inngår i formålet for virksomheten å fremme bestemte religiøse, kulturelle eller politiske syn, og arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre formålet. 

Vil det bli krevd slike opplysninger, må det gå fram av utlysningen.