Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Religion eller livssyn

Arbeidsgiver kan ikke kreve at søker opplyser om religion eller livssyn. Arbeidsgiver kan heller ikke innhente slike opplysninger hos andre.
Opplysninger om religion og livssyn kan likevel innhentes hvis:
  • opplysningene har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket
  • virksomheten har som formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn og arbeidstakers stilling vil ha betydning for formålet
Når slike opplysninger vil bli krevd, skal det gå frem av utlysningsteksten for stillingen.