Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Kredittsjekk

Etter personopplysningsloven kan kredittopplysninger kun gis til den som har et saklig behov for det. Det vil i utgangspunktet si at kredittopplysninger bare kan gis ut når det skal ytes noen form for kreditt, og derfor ikke under en søknadsprosess.
 
Unntaksvis kan det være et saklig behov for å få utlevert kredittopplysninger om en arbeidssøker.
 
Det kan være tilfeller hvor:
  • Stillingen som skal besettes har en høyere funksjon
  • Stillingen har et  betydelig økonomiansvar

Kredittsjekk kan uansett bare foretas i sluttfasen av en ansettelsesprosess, det vil si av de søkerne som i realiteten er aktuelle for stillingen.