Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Hente inn helseopplysninger ved ansettelse

Arbeidsgiver kan ikke i stillingsutlysningen eller på annen måte be om at søker oppgir andre helseopplysninger enn de som er nødvendige for utførelsen av arbeidsoppgavene knyttet til stillingen. Arbeidsgiver kan heller ikke innhente slike helseopplysninger på annen måte.

Hva som menes med helseopplysninger som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgavene knyttet til stillingen, er ikke regulert i loven. Begrunnelsen for nødvendighetskravet er at arbeidsgiver ved ansettelsen bare skal kunne innhente helseopplysninger som er saklig begrunnet i stillingen.

Nødvendighetskriteriet skal ikke begrense arbeidsgivers legitime behov. Det vil si at arbeidsgiver må kunne stille spørsmål om arbeidstakeren rent fysisk er i stand til å gjennomføre de oppgavene stillingen innebærer. Det er også rom for å stille spørsmål om helsemessige forhold som vil ha betydning for arbeidsgivers plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel om arbeidstaker lider av en sykdom som ikke er forenlig med den aktuelle stillingen.

Det er imidlertid ikke lov å stille generelle spørsmål om risiko for fremtidige sykdommer eller helseproblemer.