Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Forbud mot diskriminering

Forbudet mot direkte og indirekte diskriminering gjelder alle sider av et arbeidsforhold, herunder ved utlysning av stilling og i forbindelse med ansettelse. 

Diskrimineringsforbudet gjelder opplysninger om en søkers

  • alder
  • kjønn
  • graviditet, adopsjon eller familieplanlegging
  • religion eller livssyn
  • etnisitet
  • funksjonsnedsettelse
  • seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

For å unngå diskriminering kan arbeidsgiver ikke fritt hente inn opplysninger i forbindelse med en ansettelsesprosess.

Søker som tror at han eller hun har blitt utsatt for ulovlig diskriminering kan be arbeidsgiver opplyse om blant annet utdanning og praksis til den som ble tilbudt jobben.

Diskrimineringsnemnda håndhever diskrimineringsforbudet i lovverket.