Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Forbud mot diskriminering

For å hindre at arbeidssøkere blir stengt ute fra arbeidslivet, for eksempel på grunn av politisk syn, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering, er det lovfestede forbud mot å innhente nærmere bestemte opplysninger ved ansettelse.

Forbudet omfatter både å be om slike opplysninger direkte og å innhente informasjonen på annen måte. 

Velger arbeidstaker å opplyse om forhold som er omfattet av forbudet uoppfordret, har virksomheten uansett ikke mulighet for å vektlegge opplysningene ved valg av hvem som får tilbud om jobb. 

Unntak
Arbeidsgiver har i visse tilfeller likevel anledning til å innhente opplysninger hvis det er begrunnet i stillingens karakter eller i virksomhetens formål, og stillingen har betydning for gjennomføringen av formålet.