Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon

I forbindelse med en ansettelse kan ikke arbeidsgiver kreve opplysninger om hvorvidt arbeidstaker er medlem av en arbeidstakerorganisasjon. Han kan heller ikke innhente slike opplysninger hos andre.
 
Forbudet gjelder ikke når slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter, eller det inngår i formålet for den aktuelle virksomheten å fremme bestemte politiske syn, og arbeidstakers stilling vil ha betydning for gjennomføringen av formålet. 

Hvis det er anledning til å innhente denne type opplysninger og slike opplysninger vil bli krevd, skal det gå fram av utlysningen.