Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Informasjonsplikt til arbeidstakere

Arbeidsgiver har informasjonsplikt om ledige stillinger overfor alle arbeidstakere i virksomheten. Informasjonsplikten gjelder også overfor arbeidstakere som er leid inn fra et bemanningsforetak, typisk et vikarbyrå.
 
Informasjonen kan enten formidles til arbeidstaker direkte, for eksempel via e-post, eller gjennom et generelt oppslag på et sentralt sted i virksomheten, eller via et intranett.

Arbeidstakere som er interessert i en stilling må søke på vanlig måte og konkurrerer om stillingen på lik linje med andre søkere. Interne søkere har med andre ord ikke en fortrinnsrett i kraft av å være ansatt i virksomheten.