Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Prosessen ved ansettelse

ks_prosess
Prosessen ved ansettelse omfatter alt fra utforming av utlysningstekst til å ta beslutning om hvem som skal ansettes.
 
Hvordan annonsen utformes er i utgangspunktet opp til virksomheten selv, så lenge innholdet i annonsen ikke strider mot diskrimineringsforbudet.
 
I noen tilfeller har arbeidsgiver behov for å innhente helseopplysninger om jobbsøkerne. Arbeidsgiver kan bare innhente helseopplysninger som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgaver knyttet til stillingen.
 
I spørsmålet om hvem som skal ansettes, har arbeidsgiver stor frihet til å velge den personen som ønskes til stillingen. 

Verdt å vite