Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Arbeidskraft fra utlandet

Ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft er det flere forhold arbeidsgiver må være oppmerksom på. Vi har laget en oversikt over prosessen ved ansettelse av arbeidskraft fra utlandet.
 
Nordiske borgere kan jobbe i Norge uten oppholdstillatelse.
Borgere av EU/EØS/EFTA-land trenger ikke søke om oppholdstillatelse, men skal registrere seg hos politiet. 
Arbeidstakere fra andre land enn EU/EØS må ha oppholdstillatelse for å kunne ta arbeid i Norge.  
 

Innenfor allmenngjorte tariffområder skal utenlandske arbeidstakere ha lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkårene norske arbeidstakere har.

Verdt å vite