Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Vilkår for fortrinnsrett til ny ansettelse

Fortrinnsretten til ny ansettelse gjelder bare arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de 2 siste årene. Ansettelsen trenger ikke være sammenhengende. Ansettelsestiden omfatter også oppsigelsestiden frem til fratredelsestidspunktet.

I tillegg er det et vilkår at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen. Med det menes at vedkommende må kunne yte en gjennomsnittlig prestasjon i stillingen og at vedkommende i tillegg har den formelle utdannelsen og opplæringen som kreves. I vurderingen kan det tas hensyn til både faglige og personlige kvalifikasjoner.

Vær oppmerksom på at:

  • Tariffavtaler kan inneholde bestemmelser om at fortrinnsrett ikke er betinget av en bestemt ansettelsestid