Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Fortrinnsrettens varighet

Fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten gjelder fra oppsigelsestidspunktet, det vil si fra det tidspunktet da melding om oppsigelse kom frem til arbeidstaker, og i 1 år etter at oppsigelsesfristen er ute.

Blir arbeidsforholdet avviklet i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021 på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, gjelder fortrinnsretten fra oppsigelsestidspunktet og i 2 år etter at oppsigelsesfristen er ute.

Arbeidsgiver må vurdere hvert enkelt tilfeller konkret, for å avgjøre om oppsigelsen var koronarelatert eller ikke. Det er de reelle forholdene som skal legges til grunn. Det kreves ikke at oppsigelsen skal være uttrykkelig begrunnet i pandemien, for at 2-årsfristen skal gjelde. Det er nok at arbeidsforholdet er avviklet på grunn av virkninger av pandemien, enten direkte eller indirekte, helt eller delvis.