Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Fortrinnsrettens varighet

Fortrinnsrett til ny ansettelse gjelder fra oppsigelsestidspunktet, det vil si i hele oppsigelsesperioden, og i ett år etter oppsigelsesfristens utløp. Arbeidstaker med lang oppsigelsesfrist får dermed en lengre periode med fortrinnsrett.
 
Fristen regnes fra det tidspunktet da melding kom frem til arbeidstaker.