Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Prioriteringsregel – ny ansettelse

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold og som av den grunn har fortrinnsrett til ny ansettelse, har prioritet foran deltidsansatt arbeidstaker som har fortrinnsrett til utvidet stilling etter arbeidsmiljøloven § 14-3 (3).
 
Videre har arbeidstaker som har fortrinnsretten til ny ansettelse prioritet foran ansatte som har reservert seg mot overføring til ny arbeidsgiver i forbindelse med virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-3 (3), siste setning.