Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

14 dagers akseptfrist for stilling

Har arbeidstaker ikke akseptert et tilbud om ny ansettelse til passende stilling innen 14 dager etter at han fikk tilbudet, faller fortrinnsretten bort.
 
Det stilles ikke særlig strenge krav til hva som skal regnes for en «passende stilling». En passende stilling innebærer ikke nødvendigvis tilbud om ansettelse i samme arbeidsfelt som tidligere eller i en stilling som er like godt lønnet. Arbeidstaker vil altså ikke kunne kreve å bli lønnet like høyt som i sin forrige stilling hvis han nå får tilbud om en stilling med lavere lønn.