Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Hvem har fortrinnsrett til ny ansettelse?

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Ved andre former for oppsigelse kommer regelen ikke til anvendelse.

En ansatt som har akseptert redusert stilling for å unngå oppsigelse, vil også ha fortrinnsrett til ny stilling i virksomheten. 

Skyldes oppsigelsen at virksomheten er gått konkurs, kan arbeidstaker også ha fortrinnsrett til ny ansettelse. Slik rett til ny ansettelse vil bare foreligge når virksomheten fortsetter eller gjenopptas og under hensyn til sted, type, omfang og liknende må anses som en fortsettelse av den opprinnelige virksomheten.

Midlertidig ansatte som ikke får fortsatt ansettelse på grunn av virksomhetens forhold kan også ha fortrinnsrett. Fortrinnsretten gjelder ikke vikarer.