Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Flere fortrinnsberettigede

Er det flere som har fortrinnsrett til en stilling etter å ha blitt sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, skal arbeidsgiver som utgangspunk følge de samme prinsippene som ble brukt i utvelgelsen når oppsigelsene ble gjennomført, for eksempel kvalifikasjoner, ansiennitet og sosiale forhold. Er kvalifikasjoner brukt som uvalgskriterium, kan tiden som har gått fra oppsigelsen gjøre at det stilles andre krav til kvalifikasjoner. Det kan da være saklig å vektlegge andre kvalifikasjoner enn de som ble vurdert når oppsigelsene ble gjennomført, i valget mellom flere fortrinnsberettigede.