Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Prioriteringsregel – deltidsansatte

Loven inneholder en prioriteringsregel som fastsetter at fortrinnsrett ved overtallighet går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.

Deltidsansatte med fortrinnsrett har likevel prioritet foran en midlertidig ansatt med fortrinnsrett på grunn av overtallighet.
 
Arbeidstaker som har fortrinnsrett til utvidet stilling har prioritet foran ansatte som har reservert seg mot overføring til ny arbeidsgiver i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, ifølge arbeidsmiljøloven § 16-3 (3), siste setning.