Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Vilkår for fortrinnsrett for deltidsansatte

Fortrinnsretten til utvidet stilling og ekstravakter gjelder for det første bare for deltidsansatte som er kvalifisert for stillingen. Innholdet i kvalifikasjonskravet tilsvarer kvalifikasjonskravet ved fortrinnsrett til ny ansettelse etter oppsigelse. Det legges til grunn at fortrinnsretten gjelder til stillinger som har om lag de samme arbeidsoppgavene som arbeidstaker allerede utfører. 

Bruk av fortrinnsretten må ellers ikke være til vesentlig ulempe for virksomheten. Hva som er en vesentlig ulempe må vurderes konkret i den enkelte situasjonen. Vurderingen kan variere noe, avhengig av om fortrinnsretten gjelder utvidet stilling eller ekstravakt. Behovet for en ekstravakt kan for eksempel oppstå på så kort varsel at det blir umulig eller vanskelig for arbeidsgiver å fylle behovet gjennom egne deltidsansatte. 

Krever arbeidstaker fortrinnsrett til en del av en ledig stilling, kan det være en vesentlig ulempe for arbeidsgiver hvis det vil føre til flere deltidsstillinger. 
Vesentlig ulempe kan også foreligge hvis bruken av fortrinnsrett for en deltidsansatt vil gå ut over de øvrige arbeidstakerne. Blir det færre personer å fordele arbeidet på, for eksempel ved nattarbeid eller helgevakter, kan det resultere i en merbelastning for de øvrige arbeidstakerne. Det kan også bli problemer med å overholde hviletidsbestemmelsene når man har færre ansatte å spille på.