Tema

Arbeidsavtale

Relaterte emner

Arbeidsavtale

 
Et arbeidsforhold innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en gjensidig forpliktende avtale om at arbeidstaker skal utføre arbeid i arbeidsgivers tjeneste mot betaling.
 
I alle arbeidsforhold skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale. Den skal inneholde opplysninger som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan endre innholdet i arbeidsavtalen, beror på en konkret tolkning av denne.
 
Arbeidsavtalen kan suppleres med regler i arbeidsreglement, tariffavtaler eller interne regler og rutiner.
 
Det er mulig å avtale prøvetid på inntil 6 måneder.
 
Arbeidstakere fra utlandet skal gjennom arbeidsavtalen sikres samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere.
 
Det er egne bestemmelser som regulerer innleie.
 
Lærlinger er personer som har inngått lærekontrakt med en lærebedrift. I tillegg til lærekontrakten inngår lærlingen en arbeidsavtale med lærebedriften.