Tema

Arbeidsavtale

Relaterte emner

Arbeidsavtale

 
I alle arbeidsforhold skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale som inneholder opplysninger som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. 

Arbeidsavtalen setter grenser for arbeidsgivers mulighet til å foreta endringer i arbeidsforholdet.

 
Arbeidsavtalen kan suppleres med regler i arbeidsreglement
 
Det er mulig å avtale prøvetid på inntil 6 måneder.
 
Arbeidstakere fra utlandet skal gjennom arbeidsavtalen sikres samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere.
 
Det er egne bestemmelser som regulerer innleie.
 
Lærlinger er personer som har inngått lærekontrakt med en lærebedrift. I tillegg til lærekontrakten inngår lærlingen en arbeidsavtale med lærebedriften.