Tema

Prøvetid

Relaterte emner

Tvist om oppsigelse

Ved tvist om oppsigelse som er gitt innen utløpet av prøvetiden, får bestemmelsene som gjelder ved usaklig oppsigelse tilsvarende anvendelse.
 
Retten til å stå i stillingen gjelder ikke prøvetidsansatte, med mindre retten bestemmer det ved kjennelse. Det gjelder uavhengig av om oppsigelsen er begrunnet i arbeidstakers eller virksomhetens forhold.

Arbeidsgiver skal ved en eventuell domstolsbehandling eller ved tvist om oppsigelsen godtgjøre hva oppsigelsen bygger på, slik at domstolene kan etterprøve arbeidsgivers vurdering.