Tema

Prøvetid

Relaterte emner

Forlengelse av prøvetid

Har arbeidstaker vært borte fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden på fraværet. Adgangen til forlengelse gjelder ikke fravær som er forårsaket av arbeidsgiver, for eksempel kurs/opplæring som skjer i arbeidsgivers regi.

Fravær som kan gi grunnlag for å forlenge prøvetiden er for eksempel sykdom, omsorgspermisjon eller militærtjeneste.

Ordinær ferieavvikling vil neppe gi grunnlag for forlengelse av prøvetiden utover lovens maksimale grense på seks måneder, da ferie er en naturlig og lovpålagt del av et løpende ansettelsesforhold.

Prøvetiden kan bare forlenges når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til forlengelse, og arbeidsgiver gir arbeidstaker skriftlig informasjon om selve forlengelsen innen prøvetiden er over.

Prøvetiden kan i alle tilfeller bare forlenges med like lang tid som fraværet varer.