Tema

Arbeidsavtale

Relaterte emner

Prøvetid

Den første tiden i et arbeidsforhold vil ofte være prøvetid. For å være gyldig må avtaler om prøvetid inngås skriftlig. Prøvetid kan avtales for inntil 6 måneder i faste og midlertidige ansettelsesforhold.
 
Oppsigelse av arbeidstaker som er ansatt med skriftlig avtale om prøvetid må være begrunnet i arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
 
Er det bare inngått muntlig avtale om prøvetid, antas det at arbeidsmiljølovens alminnelige bestemmelser om oppsigelsesvern gjelder.
 
Etter arbeidsmiljøloven er den gjensidige oppsigelsesfristen i prøvetiden 14 dager
 
Prøvetiden kan bli forlenget hvis arbeidstaker er fraværende fra arbeidet i prøveperioden.
 
En arbeidsgiver kan som hovedregel ikke avtale ny prøvetid for arbeidstakere som allerede er ansatt i virksomheten.

Verdt å vite

  • Prøvetid kan ikke avtales for en lengre periode enn 6 måneder.
  • Den som er ansatt på prøve må gis nødvendig veiledning, opplæring og oppfølging i prøvetiden.
  • Forlengelse av prøvetid på grunn av perioder med fravær kan bare gjennomføres når det er avtalt skriftlig, og arbeidstaker er skriftlig orientert om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.