Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Endret arbeidstid

Om arbeidsgiver har rett til å endre arbeidstiden, må vurderes i det enkelte tilfelle, ut fra hva som er avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Er det gjort bindende avtale om hvilke tidspunkt arbeidstiden skal legges til, antas det at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre det.
 
I krisesituasjoner kan det tenkes at arbeidsgiver har adgang til å endre arbeidstakers arbeidstid.