Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Plikttjeneste/bindingstid

Bekoster arbeidsgiver arbeidstakers opplæring, enten ved å dekke utgiftene til opplæringen eller ved å gi permisjon med full lønn, må arbeidsgiver kunne kreve at arbeidstaker til gjengjeld forplikter seg til å arbeide i virksomheten en viss tid etter endt utdannelse. Systemet er velkjent både fra det militære og i det offentlige etter endt etatsopplæring.

Avtale om plikttjeneste eller bindingstid vil måtte avpasses etter lengden på opplæringen, hvor mye den har kostet arbeidsgiver, og lignende.

Avtalen bør inngås skriftlig før opplæringen starter. Slik avtale bør også inneholde bestemmelser om hva som skal skje ved brudd på plikttjenesten. Vanligvis avtales det at arbeidstaker i slike tilfeller skal betale erstatning til arbeidsgiver.

Merk ellers at urimelige avtaler vil kunne settes til side i medhold av avtalelovens bestemmelser.