Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Endringer i arbeidsforholdet

Eventuelle endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig, og senest en måned etter det tidspunktet endringen gjelder fra. 
Arbeidsmiljøloven § 14-8 regulerer ikke arbeidsgivers adgang til å endre arbeidsavtalen, men sier at hvis det skjer endringer, må de tas inn i avtalen eller som et vedlegg til den.

Hvilke endringer skal med? 
Paragrafene 14-6 og 14-7 i arbeidsmiljøloven stiller minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen. Skjer det forandringer i slike forhold, skal altså også arbeidsavtalen endres. 
Henviser arbeidsavtalen til en tariffavtale eller en bestemmelse i lov eller forskrift og den endres, er det ikke nødvendig å endre arbeidsavtalen.
 

Verdt å vite

  • Forhold som er regulert i arbeidsavtalen kan arbeidsgiver normalt ikke endre ensidig i kraft av sin styringsrett. Skal arbeidsavtalen endres, må partene være enige om det.
  • Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen representant i saker der det er snakk om å endre arbeidsavtalen.