Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Endring i lønnsvilkår

Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre lønnen til en arbeidstaker. Skal lønnen endres må det være et avtalemessig grunnlag for det.