Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Formkrav – skriftlighet

I alle arbeidsforhold skal det inngås skriftlig arbeidsavtale. Det gjelder uten hensyn til om det er en fast eller midlertidig stilling, og uansett lengden på arbeidsforholdet. Arbeidsgiver har plikt til å utforme et utkast til arbeidsavtale.

Skal arbeidsforholdet vare lenger enn en måned, må arbeidsavtalen inngås snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Gjelder arbeidsforholdet for et kortere tidsrom enn en måned, eller det er snakk om utleie av arbeidskraft, skal avtalen inngås umiddelbart.

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både når arbeidsavtalen blir utarbeidet og når den eventuelt blir endret.