Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Når skal skriftlig avtale inngås?

I arbeidsforhold som gjelder ansettelse av kortere varighet enn en måned eller utleie av arbeidskraft, skal arbeidsgiver og arbeidstaker umiddelbart inngå skriftlig arbeidsavtale. 
 
Ved arbeidsforhold med samlet varighet ut over en måned skal skriftlig arbeidsavtale være inngått snarest mulig og senest èn måned etter at arbeidsforholdet begynte.