Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Arbeidstakere stasjonert i utlandet

For arbeidstakere som skal stasjoneres i utlandet gjelder det en del særregler til innholdet i arbeidsavtalen, i tillegg til de reglene om arbeidsavtalen som er behandlet ovenfor.

Skal arbeidstakeren arbeide i utlandet i mer enn en måned, skal det inngås skriftlig arbeidsavtale. Avtalen skal inngås før avreise.

I tillegg til de kravene som er omtalt i «Krav til arbeidsavtalens innhold» skal arbeidsavtalen inneholde

  • bestemmelser om hvor lenge arbeidet i et annet land skal vare.
  • informasjon om hvilken valuta arbeidsvederlaget skal utbetales i, eventuelt i form av en henvisning til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer forholdene.
  • opplysninger om hvorvidt det er knyttet kontant- eller naturalytelser til arbeidet i utlandet, eventuelt ved en henvisning til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer forholdene.
  • eventuelle vilkår for arbeidstakers hjemreise.