Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Endringsoppsigelse

Arbeidsgiver er gjennom styringsretten gitt et stort spillerom til å gjøre det som er best for virksomheten.
 
Styringsretten er likevel begrenset, blant annet av det som er regulert gjennom arbeidsavtalen. Hvilke endringer som kan gjøres innenfor arbeidsavtalens rammer, beror på en tolkning av arbeidsavtalen.

 
Ser arbeidsgiver at det er behov for å sette i verk endringer som går utenfor rammene av arbeidsavtalen, kan det bare gjøres gjennom en såkalt endringsoppsigelse. 
 
En endringsoppsigelse betyr at den opprinnelige arbeidsavtalen sies opp, samtidig som arbeidstaker tilbys en ny avtale med andre betingelser.

Endringsoppsigelse likestilles med ordinær oppsigelse. Det innebærer at det må foreligge saklig grunn for oppsigelsen, i tillegg til at kravene til oppsigelsens form og innhold må følges.