Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Omfanget av arbeidsplikten under særlige omstendigheter

I utgangspunktet har ikke arbeidstaker plikt til å gjøre annet arbeid enn det som er avtalt i arbeidsavtalen. Under spesielle forhold som nødstilstand, sykdom blant arbeidskolleger eller naturkatastrofer, vil det likevel være naturlig at arbeidstakerne hjelper arbeidsgiver gjennom den vanskelige situasjonen.

I slike tilfeller vil det være naturlig at arbeidstaker også utfører arbeid som han eller hun ikke gjør til vanlig, men som ligger nær opp til vedkommendes vanlige arbeid.

Det finnes ingen alminnelig regel om utstrekning og omfang av en slik arbeidsplikt. Det må avgjøres på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering. I enkelte tilfeller kan arbeidsgivers interesse av å få arbeidet gjort være så naturlig eller sterk at arbeidstaker ikke bør kunne sette seg imot at arbeidsplikten går ut over rammene av arbeidsavtalen.