Tema

Arbeidsavtale

Relaterte emner

Arbeidsavtalen

 
Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsavtalen skal inneholde alle opplysninger om forhold som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet.
 
For arbeidstakere stasjonert i utlandet gjelder egne regler for arbeidsavtale.
 
Arbeidsgiver har i kraft av styringsretten rett til å lede, fordele og organisere arbeidet. Arbeidsavtalen kan imidlertid begrense arbeidsgivers styringsrett. Hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan endre arbeidstakers arbeidsavtale, vil først og fremst bero på en tolkning av arbeidsavtalen. 
 

Verdt å vite

  • Det må inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av om stillingen er fast eller midlertidig.
  • Arbeidsavtalen skal gjenspeile det til enhver tid gjeldende arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen uten hensyn til om endringene er vesentlige eller ikke.
  • Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen representant både når arbeidsavtalen utarbeides og hvis den senere endres.