Tema

Arbeidsavtale

Relaterte emner

Arbeidsavtalen

 
Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsavtalen skal inneholde alle opplysninger om forhold som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet.
 
For arbeidstakere stasjonert i utlandet gjelder egne regler for arbeidsavtale.
 
Arbeidsgiver har i kraft av styringsretten rett til å lede, fordele og organisere arbeidet. Arbeidsavtalen kan imidlertid begrense arbeidsgivers styringsrett. Hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan endre arbeidstakers arbeidsavtale, vil først og fremst bero på en tolkning av arbeidsavtalen.
 
Hvorvidt det er adgang til å heve en arbeidsavtale før tiltredelse følger av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Slike situasjoner omfattes dermed ikke av arbeidsmiljøloven. 
 

Verdt å vite

  • Det må inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av om stillingen er fast eller midlertidig.
  • Arbeidsavtalen skal gjenspeile det til enhver tid gjeldende arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen uten hensyn til om endringene er vesentlige eller ikke.
  • Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse, og ved endringer i arbeidsavtalen.