Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Ansvar for lønn, ferie og feriepenger

 
Utleievirksomheten er ansvarlig for utbetaling av lønn og andre ytelser som følger av arbeidsavtalen til den utleide arbeidstakeren.
 
Utleid arbeidskraft vil på vanlig måte ha rett til ferie og feriepenger fra utleievirksomheten. Arbeidstaker vil også ha rett til å avvikle ferie i henhold til gjeldende regler i ferieloven selv om ferietiden faller midt i en oppdragsperiode. Skaper ferie i oppdragsperioden problemer for oppdragsgiver er dette et forhold som må avklares mellom utleier og oppdragsgiver.