Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Det overordnede arbeidsgiveransvaret

Utleievirksomheten vil, som arbeidsgiver til den utleide arbeidstakeren, ha det overordnede arbeidsgiveransvaret som følger av arbeidsmiljøloven.

Den utleide skal ha skriftlig arbeidsavtale med utleievirksomheten og vil videre ha det stillingsvern som følger av arbeidsmiljøloven hos utleievirksomheten.