Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Tre- og fireårsregelen ved innleie fra bemanningsforetak

Arbeidstaker som har vært innleid fra et bemanningsforetak sammenhengende over lengre tid vil, på samme måte som en midlertidig ansatt, ha rett til fast ansettelse hos innleier.

Retten til fast ansettelse hos innleier inntrer etter 3 år sammenhengende tjeneste som vikar.

«Treårsregelen» gjelder også når innleieforholdet skjer etter avtale med tillitsvalgte.

 

Verdt å vite

  • Rettmessig fravær skal ikke trekkes fra når «sammenhengende tjeneste» blir beregnet. Med rettmessig fravær menes vanlig ferie, sykefravær, lovfestede permisjoner, med mer. Tjenestetiden ved innleie fra bemanningsforetak beregnes dermed på samme måte som ved midlertidig ansettelse.