Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Innleie fra bemanningsforetak

Innleie av arbeidstakere fra virksomheter som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak), er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9, 2. ledd bokstav b til e. Innleie kan blant annet benyttes til vikar- eller praksisarbeid.

Innleie i henhold til forskrift 

Arbeidsgiver kan, uavhengig av bestemmelsen som er nevnt ovenfor, leie inn 

Slik innleie følger av særbestemmelser i forskrift om innleie fra bemanningsforetak.

Innleie etter avtale med tillitsvalgte

For virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrettkan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, avtale innleie fra bemanningsforetak uten at vilkårene for midlertidig ansettelse etter § 14-9, 2.ledd bokstav b-e er oppfylt. Det vil da være den skriftlige avtalen som er inngått mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt som angir rammene for innleieforholdet.

Totalforbud mot innleie

Det er totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. 

Verdt å vite

Første april 2023 opphørte adgangen til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak for å utføre arbeid av midlertidig karakter