Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Innleie av spesialist

Virksomheter har ikke mulighet til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak for å utføre «arbeid av midlertidig karakter», for eksempel prosjekt- eller sesongarbeid.

Unntak

Gjennom en særregel i forskrift åpnes det for innleie av spesialister i snevre unntakstilfeller.

Innleie forutsetter at arbeidstakeren:

  • har spesialkompetanse
  • skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester
  • skal utføre arbeid i et klart avgrenset prosjekt

Spesialkompetanse er først og fremst ekspertise som det ikke kan forventes at virksomheten har selv. Det kan være både formell og uformell kompetanse. 

Konsulent- og rådgivningstjenester kjennetegnes blant annet av at de er personbaserte og avhenger av personers kunnskap, at ekspertisen er høyt ettertraktet, at ekspertisen er krevende og lite lønnsom å utvikle internt i virksomheten. Eksempler på denne type tjenester er rådgivning innenfor IKT og teknologi, HR og rekruttering, advokater osv. 

Oppdrag som skal utføres må ha en noenlunde klar arbeidsmessig avgrensning og en naturlig avslutning. Det stilles også krav til at prosjektarbeidet er av en slik art at det skiller seg noe fra det innleievirksomheten normalt driver med. 

Verdt å vite

Ved lovendring som trådte i kraft 1. april 2023, opphørte muligheten til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak for å utføre «arbeid av midlertidig karakter». 

Samtidig trådte «spesialistunntaket» i kraft. Særregelen om innleie av spesialist følger av forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 3, 1. ledd bokstav b.