Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Solidaransvar for innleier

Virksomhet som leier inn arbeidstaker fra bemanningsforetak blir solidarisk ansvarlig for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjørelse etter kravet om likebehandling.
 
Solidaransvaret inntrer så snart kravet er misligholdt av arbeidsgiver.
 
Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket. Unntak gjelder også når arbeidstaker har påtatt seg arbeidsoppdraget hos innleier vel vitende om at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn med mer helt eller delvis dekkes av innleievirksomheten som er solidarisk ansvarlig, med andre ord i rene misbrukstilfeller.
 
Betaler innleier ut lønn og annen godtgjørelse til arbeidstaker på vegne av bemanningsforetaket, kan innleier kreve dekning av bemanningsforetaket i ettertid (regress).