Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Informasjons- og påseplikt

Når det blir utført arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift, skal oppdragsgiver sikre systemer og rutiner for å 
  • undersøke om lønn og arbeidsvilkår er i tråd med forskriften
  • følge opp saken hvis lønns- og arbeidsvilkårene ikke er like gode eller bedre

Oppdragsgiver kan være bestiller, hovedleverandør og underleverandør eller andre som kjøper inn tjenester i sin virksomhet. 


Informasjonsplikt
I kontrakten med leverandører skal oppdragsgiver informere om at virksomhetens arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som er gjort til standard på området gjennom allmenngjøring. 

Rett til innsyn
Tillitsvalgte kan på visse vilkår be om dokumentasjon på lønn og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører. Begjæringen skal være skriftlig, og leveres til egen arbeidsgiver. 


Formål
Bestemmelsene skal bidra til at de lønns- og arbeidsvilkår som er gjort til standard på tariffområdet blir fulgt.