Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Solidaransvar

Etter allmenngjøringsforskriftene er det arbeidsgiver som har ansvar for å betale ut lønn.
 
En leverandør som setter ut arbeidsoppdrag eller leier inn arbeidstakere (oppdragsgiver) har solidaransvar for lønn og feriepenger til underleverandørens arbeidstakere, når de er omfattet av en allmenngjøringsforskrift.
 
Solidaransvaret innebærer at alle oppdragsgivere innenfor en kontraktskjede hefter «en for alle, alle for en» overfor arbeidstaker som ikke får utbetalt lønn fra arbeidsgiver som er omfattet av en allmenngjøringsforskrift. Det betyr at også leverandører som velger å sette ut oppdrag skal være ansvarlig for lønnspliktene til underleverandører nedover i en kontraktskjede.
 
Solidaransvaret inntrer så snart arbeidstakers lønn er forfalt til betaling, men ikke er utbetalt verken helt eller delvis. Det vil normalt si når tidspunktet for lønnsutbetaling etter arbeidsavtalen er kommet. 
 
Arbeidstaker som vil fremme et lønnskrav må gjøre det innenfor en frist på tre måneder. Kravet må dokumenteres med for eksempel kopi av arbeidsavtalen, lønnsslipper, timelister, kontoutskrift eller annen relevant dokumentasjon. Er det flere oppdragsgivere, kan arbeidstaker fremme kravet overfor hvem han vil uten at han først har fremmet kravet overfor egen arbeidsgiver.
 
Oppdragsgiver har en frist på tre uker til å betale.
 
For å unngå doble utbetalinger skal oppdragsgiver som har mottatt kravet sende skriftlig varsel til de øvrige oppdragsgiverne innen to uker.
 
Oppdragsgiver som innfrir kravet kan fordele ansvaret på de øvrige oppdragsgiverne ved regress.