Tema

Arbeidsavtale

Relaterte emner

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

 
Bestemmelsene i lov om allmenngjøring av tariffavtaler skal hindre at utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vilkår som samlet sett er påviselig dårligere enn hva som er fastsatt i gjeldende landsomfattende tariffavtale for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.
 
Loven gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid i annens tjeneste i Norge.
 
Det er Tariffnemnda som tar beslutninger og fatter vedtak etter lov om allmenngjøring av tariffavtaler.
 
 

Verdt å vite

  • Allmenngjøring av tariffavtaler skal motvirke sosial dumping.
  • Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.