Tema

Prøvetid

Relaterte emner

Prøvetidens varighet

Prøvetid kan avtales for inntil 6 måneder.

Hele 6-månedersperioden inngår i prøvetiden. Det er derfor tilstrekkelig at arbeidstaker er meddelt oppsigelsen innen utløpet av prøvetiden, eksempelvis på prøvetidens siste dag.

Det betyr at selv oppsigelsestiden, for eksempel 2 uker, vil kunne falle utenfor prøveperioden.