Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Endret arbeidssted

Innenfor styringsretten kan arbeidsgiver bestemme hvor arbeidsstedet skal være. Velger arbeidsgiver å flytte arbeidssted vil en slik beslutning som utgangspunkt også ligge innenfor styringsretten. 

Den enkeltes arbeidsavtale kan likevel begrense arbeidsgivers styringsrett, herunder retten til å ensidig pålegge flytting. Står det i arbeidsavtalen at arbeidet skal utføres på et konkret arbeidssted, vil utgangspunktet være at arbeidsgiver ikke ensidig kan pålegge arbeidstaker å flytte med.

Følger det av arbeidsavtalen at arbeidsstedet er en region, en kommune eller et område, vil arbeidsgiver ha et større handlingsrom innenfor styringsretten.

 
Den ansattes plikt til å flytte arbeidssted vil altså avhenge av en tolkning og forståelse av arbeidsavtalen

Åpner ikke arbeidsavtalen for å pålegge flytting, og arbeidstaker ikke er med på endring av avtalevilkårene når det gjelder arbeidssted, må arbeidsgiver si opp eksisterende arbeidsavtale og tilby arbeidstaker ny arbeidsavtale (endringsoppsigelse).