Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Utsendte arbeidstakere fra utlandet til Norge

For å lette utvekslingen av tjenester mellom landene og å sikre arbeidstakeres rettigheter, og å hindre sosial dumping, finnes det regler som innebærer at norske arbeids- og ansettelsesvilkår skal gjøres gjeldende for utsendt arbeidstaker. Hva som menes med utsendt arbeidstaker følger av arbeidsmiljøloven § 1-7. 
 
Forskrift om utsendte arbeidstakere angir hvilke bestemmelser i de ulike lovene som kommer til anvendelse for en utsendt arbeidstaker.