Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Utsendte arbeidstakere fra Norge til utlandet

Når en norsk virksomhet sender ut en arbeidstaker til et annet land innenfor EØS-området, skal arbeidsgiver sikre at arbeidstaker omfattes av vertslandets bestemmelser om arbeids- og ansettelsesvilkår som er gitt for å gjennomføre utsendingsdirektivet (direktiv 96/71/EF). Direktivet ble vedtatt for å sikre arbeidstakere visse minimumsrettigheter i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene.
 
Det gjelder likevel ikke når arbeids- og ansettelsesvilkårene arbeidstaker har i Norge er gunstigere.
 
Skal arbeidstaker arbeide i utlandet i mer enn en måned, stilles det utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Se forskrift om utsendte arbeidstakere § 5.